Integritetspolicy

Din integritet är mycket viktigt för Vegan Bar Sweden AB och vi vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.

Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Varför samlar vi ens in personuppgifter?

Vi kan inte administrera ditt köp, eventuella returer, ångerrätt, garantier eller ditt klubbmedlemskap om vi inte behandlar dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för att mina personuppgifter hanteras rätt?

Vegan Bar Sweden AB, org.nr 556783-5052 , Södra Skolgatan 45, 214 22 Malmö, (”Vegan Bar“, ”vi”, “Anol”, “vår”, “The Anol Brand” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka lagar och regler följer ni för att se till att mina uppgifter hanteras rätt?

Det är Vegan Bar’s målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter, implementerar eller kompletterar sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga och rimliga fysiska och tekniska lösningar för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

Bland annat använder vi oss av Secure Socket Layer (SSL) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för din webbläsare.

Vi har inte tillgång till och vi behandlar inte dina betal- eller kreditkortsnummer och vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du besöker vår hemsida, beställer eller köper våra produkter, använder våra tjänster, registrerar ett konto i vår kundklubb (Klubb K), kontaktar vår kundtjänst, deltar på våra tävlingar eller vid andra kontakter med oss. 

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är: 

 • Namn 
 • Kontaktuppgifter, såsom exempelvis adress, e-postadress och telefonnummer
 • Betaluppgifter och uppgifter om valt betalsätt 
 • Leverans- och faktureringsinformation, samt annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av produkt eller tjänst
 • Köphistorik 
 • Övriga uppgifter om ditt köp, t.ex. ordernummer och vald produkt 
 • Medlemsnummer 
 • Inloggningsuppgifter 
 • Surf- och klickhistorik på vår webbplats 
 • Videoinspelningar från kamerabevakning på Vegan Bar
 • Platsinformation från dina mobila enheter, t.ex. mobiltelefon eller surfplatta 
 • IP-adress 
 • Ärenderelaterad korrespondens (t.ex. personuppgifter som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst 
 • Annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden;
 • Annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår webbplats eller via annan kontakt med oss

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

 1. att administrera vår hemsida och verksamhet;
 2. att anpassa vår hemsida åt dig;
 3. att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida;
 4. att skicka varor som du har köpt via vår hemsida till dig;
 5. att leverera tjänster som är köpta via vår hemsida;
 6. att skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig;
 7. att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften;
 8. att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
 9. att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);
 10. att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation);
 11. att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen);
 12. att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida;
 13. att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier;
 14. att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår hemsidas privata meddelandetjänst); samt
 15. annan användning.

Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.

Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår hemsida och kan justeras med hemsidans sekretesskontroller.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

För att kunna administrera beställningar och köp

Exempel:

Vi levererar din produkt och kommunicerar med dig rörande din leverans. 

 • Vi bekräftar din identitet. 
 • Vi sparar all din köphistorik vid onlineköp.
 • Vi administrerar din betalning och leverans.
 • Och för att ge dig åtkomst till Veganbar.se och de tjänster som Vegan Bar tillhandahåller där, t.ex. vår kundtjänst. 
 • för att kunna tillhandahålla, genomföra, utveckla och förbättra våra tjänster för våra kunder. För detta ändamål analyserar vi de personuppgifter som vi samlar in från våra kunder (t.ex. köphistorik) och sorterar in kunder i olika segment för att kunna utföra analyser på en aggregerad nivå samt för statistikändamål. Vi genomför inte någon analys av dina personuppgifter på individnivå.

Uppfylla rättslig skyldighet: Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser på grund av lagkrav, dom eller myndighetsbeslut, såsom krav i bokföringslagen och i produktansvarslagen. Detta innebär t.ex. att vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler och köphistorik för att du ska kunna reklamera ett köp.

Så här länge sparar vi dina uppgifter: Tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och  betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella  reklamationsärenden. I tillämpliga fall sparar vi dina uppgifter tills garantitiden har gått ut.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

För att kunna hantera  kundserviceärenden

Exempel:

Vi administrerar och kommunicerar med dig och besvarar dina frågor som du ställer oss per telefon eller i digitala kanaler avseende bland annat frågor om varor,  ångerrätt, klagomål och garantiärenden samt support.
Vi bekräftar din identitet och ditt köp.

Varför gör vi det?

Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna administrera ditt kundtjänstärende.

Så här länge sparar vi dina uppgifter: Uppgifterna sparas så länge kundserviceärendet pågår och som längst i 36 månader efter att kundserviceärendet är avslutat.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

För att kunna ge dig bästa upplevelse

Exempel:

Syftet med att vara medlem i Vegan Bar’s kundklubb är att du ska få personliga erbjudanden, utvalda generella medlemserbjudanden och en anpassad köpupplevelse. Det innebär att vi kommer se till att du får anpassade notiser om prisändringar, anpassade nyheter, inbjudningar till kampanjer och event och produktrekommendationer och för detta ändamål behandlar vi dina personuppgifter. Vanligtvis kommunicerar vi med våra medlemmar via e-post och sms.

Varför gör vi det?

 • Möjligheten för dig att följa din köp och orderhistorik. 
 • Möjligheten för dig att spara favoriter i  en önskelista och liknande  underlättande åtgärder. 
  Möjligheten för dig att kunna ha ett  kortlöst medlemskap. 
 • Hantering av dina kundval (t.ex. din  profil och dina inställningar). 
 • Följa medlemsnivå och vilka förmåner  som är kopplade
 • Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev med personanpassade erbjudanden, rabattkoder och information om relevanta kampanjer från Vegan Bar och våra Samarbetspartners till dig. För detta ändamål analyserar vi dina personuppgifter på en aggregerad nivå.
 • Personliga produkter: Vegan Bar tillhandahåller erbjudanden om ”Personliga produkter” och “Personliga Rabatter “i sina e-postutskick som motsvarar det som på Webbplatsen visas under ”Du kanske också gillar” och ”Rekommenderat för dig”. För detta ändamål analyserar vi din köp- och din klickhistorik, vad du lagt i din varukorg, bostadsort och övriga val du har gjort på Webbplatsen för att vi ska kunna erbjuda dig relevanta produkter. Analysen görs främst på en aggregerad nivå men kan även göras på individnivå för att kunna lämna ännu bättre och personanpassade erbjudanden framtagna just för dig.
 • Vi förenklar din användning av våra  tjänster, t.ex. genom att spara dina 
 • Vi skickar ut enkäter för att ge dig en  möjlighet att påverka vårt sortiment  genom att t.ex. påverka vilka nyheter  som ska lanseras. Du kommer även att få bättre anpassade erbjudanden, önskelistor för göra dina framtida köp smidigare eller påminna dig om kvarglömda/övergivna varukorgar.  
 • Vi registrerar och tar fram dina förmåner baserat på dina köp.

Så här länge sparar vi dina uppgifter: Uppgifterna sparas som längst för en tid om 30 dagar efter att  medlemskapet avslutas (kan ske manuellt på begäran av medlem eller automatiskt p.g.a. inaktivitet under en period om 36 månader).

Du kan när som helst avprenumerera dig på vårt nyhetsbrev genom länken längst ned i respektive nyhetsbrev och på så vis avsluta ditt medlemskap.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Vi kan vara tvungna att behandla dina  personuppgifter för att uppfylla rättsliga  förpliktelser, enligt krav i lagar, domar  eller myndighetsbeslut.

Exempel:

 • Namn 
 • Kontaktuppgifter, såsom exempelvis adress, e-postadress och telefonnummer
 • Betaluppgifter och uppgifter om valt betalsätt 
 • Leverans- och faktureringsinformation, samt annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av produkt eller tjänst
 • Köphistorik 
 • Övriga uppgifter om ditt köp, t.ex. ordernummer och vald produkt 
 • Medlemsnummer 
 • Inloggningsuppgifter 
 • Surf- och klickhistorik på vår webbplats 
 • Platsinformation från dina mobila enheter, t.ex. mobiltelefon eller surfplatta 
 • IP-adress 

Varför gör vi det?

Kraven kan gälla  vårt produktansvar eller säkerheten för våra  produkter. I dessa fall kan vi behöva ta fram allmän kommunikation och information eller specifik information till  dig om produktlarm och produktåterkallelser.
Kraven kan också gälla våra skyldigheter enligt  bokföringslagen eller penningtvättslagen.

 

Så här länge sparar vi dina uppgifter: Uppgifterna sparas som längst för en tid om 30 dagar efter att  medlemskapet avslutas (kan ske manuellt på begäran av medlem eller automatiskt p.g.a. inaktivitet under en period om 36 månader).

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Skicka nyhetsbrev med Vegan Bar / The Anol Brand information och de senaste nyheterna om Vegan Bar / The Anol Brand

Exempel:

 • Namn, e-postadress och andra eventuella kontaktuppgifter

Varför gör vi det?

Personuppgiftsbehandlingen stödjer sig på lagstödet berättigat intresse vid första utskick och sedan inhämtas samtycke för fortsatta utskick.

Så här länge sparar vi dina uppgifter: Personuppgifterna inhämtas när kund registrerar sig hos oss och en kontaktperson överlämnar sina kontaktuppgifter. Du kan när som helst avprenumerera dig på vårt nyhetsbrev genom länken längst ned i respektive nyhetsbrev.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Syftet med behandlingen är att kunna ta emot, besvara och utvärdera arbetsansökningar för en utannonserad tjänst eller spontanansökning.

Exempel:

 • Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, meritförteckning, personligt brev och CV

Varför gör vi det?

Behandlingarna är nödvändiga för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna administrera rekryteringen i syfte att bl.a. kunna bedöma vilken kandidat som bäst uppfyller vår kompetensprofil. Vi har även ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter för din spontana arbetsansökan i syfte att tillgodose dina önskemål.

Så här länge sparar vi dina uppgifter: Dokumentation och underlag som krävs för att Vegan Bar ska fullgöra sina skyldigheter enligt diskrimineringslagstiftning sparas i två (2) år.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Syftet med behandlingen är att kunna ta emot och kommunicera med såväl befintliga kunder som intressenter, återförsäljare, arbetssökande och andra personer som är intresserade av Vegan Bar / The Anol Brand och våra produkter och tjänster

Exempel:

 • Namn, användarnamn och eventuell e-postadress

Varför gör vi det?

Personuppgiftsbehandlingen stödjer sig på berättigat intresse.
Vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att kunna bemöta dina frågor på bästa sätt.

Så här länge sparar vi dina uppgifter: För det fall uppgifterna behövs för ett påbörjat ärende eller en förfrågan i samband med våra tjänster, blir lagringsperioden för vår del den tid som uppgifterna behövs för respektive fortsatt syfte. I vissa fall är vi sedan gemensamt personuppgiftsansvariga för insamlingen med de sociala medier som tillhandahåller plattformen, och där kan de i vissa fall och för sina egna syften fortsatt behandla dina uppgifter enligt det (användar)avtal du har med dem. Vi rekommenderar att du ser över dessa användaravtal.

Varför delar vi med oss utav dina uppgifter?

Ibland kommer vi att behöva lämna ut dina personuppgifter till andra företag. Detta kan vara när vi anlitar andra företag för att hjälpa oss med våra leveranser, betallösningar, IT-system, tjänster, tryckning, tillverkning eller distribution.

Dessa företag är personuppgiftsbiträden till oss och får bara lov att behandla dina  personuppgifter enligt våra instruktioner. 

Utöver detta kan vi också lämna ut dina personuppgifter till andra företag som kommer att vara  självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter. Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande företag och myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvariga: 

 • Statliga myndigheter 
 • Företag som ombesörjer våra logistiktjänster exempelvis PostNord
 • Företag som erbjuder betallösningar exempelvis Klarna

 

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Vi säkerställer att våra villkor och bestämmelser följs och för att upptäcka och  förhindra missbruk av våra tjänster.

Exempel:

 • Kameraövervakning på Vegan Bar’s lokaler på Södra Skolgatan 45 i Malmö

Varför gör vi det?

Vi använder kameraövervakning i våra butik för att förebygga brott och skapa  trygghet för våra kunder, våra anställda och oss som bolag.

 

Så här länge sparar vi dina uppgifter: Bilder från kamerabevakning sparas i 48 timmar efter insamlingen. Om vi misstänker missbruk av en tjänst eller  att ett brott har begåtts kommer vi att spara uppgifterna under den tid som är nödvändiga för att  fastställa, göra gällande eller försvara våra (eller tredje parts) rättsliga anspråk.

Har du frågor?

Eller vill du utöva dina rättigheter och begära att vi raderar eller ändrar personuppgifter angående dig?

Kontakta Oss

Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information:

 1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 2. i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
 3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);
 4. till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och
 5. till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

Internationell dataöverföring

 1. Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.
 2. Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i EU
 3. Personlig information som du publicerar på vår hemsida eller skickar in för publicering på vår hemsida kan vara tillgänglig via internet världen runt. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.
 4. I de fall Vegan Bar använder, eller kommer att använda, underleverantörer eller samarbeta med partners som är etablerade utanför EU/EES-området ansvarar Vegan Bar för att säkerställa att dessa aktörer kan garantera en säkerhetsnivå motsvarande den som upprätthålls inom EU.
 5. Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt.

Din personliga informations säkerhet

 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
 2. Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
 3. Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av krypteringsteknologi.
 4. Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.
 5. Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).

Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.

Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.

Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

 

Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 1. information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem;
 2. information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar;
 3. information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din e-postadress;
 4. information som du anger när du skapar en profil på vår hemsida eller skickar in din CV till oss, till exempel ditt namn, din födelsedag, dina profilbilder, intressen, hobbyer samt uppgifter om din utbildning och anställning;
 5. information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress;
 6. information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster;
 7. information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;
 8. information som har att göra med allt du köper, tjänsterna du använder eller transaktioner som du gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, och e-postadress;
 9. information som du publicerar på vår hemsida med avsikt att publicera den på internet, inklusive ditt användarnamn, dina profilbilder och innehållet i dina inlägg;
 10. information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata;
 11. all annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy

Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

 1. att administrera vår hemsida och verksamhet;
 2. att anpassa vår hemsida åt dig;
 3. att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida;
 4. att skicka varor som du har köpt via vår hemsida till dig;
 5. att leverera tjänster som är köpta via vår hemsida;
 6. att skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig;
 7. att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften;
 8. att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
 9. att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);
 10. att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation);
 11. att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen);
 12. att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida;
 13. att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier;
 14. att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår hemsidas privata meddelandetjänst); samt
 15. annan användning.
Cookies / Kakor

En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. En cookie kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator, surfplatta eller telefon med internetuppkoppling och som du använder för att besöka olika webbplatser.

Cookies kan skickas till dig antingen från den webbplats du besöker (s.k. förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen som du besöker, t.ex. ett analys- och statistikföretag, återförsäljare, social media, marknadsföringsföretag etc. (s.k. tredjepartscookie). Tredjepartscookies kan placeras på din enhet antingen av tredje part eller av bolaget som driver webbplatsen du besöker, för mer information om dessa typer av cookies hänvisas till respektive bolags cookiepolicy.

Det finns två huvudtyper av cookies, dels s.k. varaktiga cookies som lagras i din dator under en bestämd tid innan de raderas och som gör t.ex. så att en webbsida kan känna igen din enhets IP-adress och därmed din webbläsare nära gång du loggar in, dels s.k. sessionscookies som lagras tillfälligt i din enhets minne under tiden du är inne på en webbsida för att denna ska fundera korrekt under ditt besök. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Hur använder vi cookies?

Vi använder både varaktiga cookies och sessionscookies på Webbplatsen. När du besöker Webbplatsen kommer per automatik vissa cookies som är nödvändiga för att Webbplatsen ska fungera att placeras på den enhet som du använder vid ditt besök.

Utöver dessa cookies använder vi även ytterligare ett antal cookies för andra ändamål i enlighet med vad som närmare beskrivs nedan. Eftersom dessa cookies inte är strikt nödvändiga för Webbplatsens grundläggande funktioner, men hjälper oss att utveckla Webbplatsen och att förse dig med relevant information, ber vi om ditt samtycke enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation i den cookiebanner som visas när du öppnar Webbplatsen och till dess att du gjort ett aktivt val att antingen godkänna eller neka olika kategorier av kakor.

De cookies som används på Webbplatsen används huvudsakligen för att förbättra våra tjänsters funktionalitet, för att hjälpa oss att förbättra vår leverans av produkter och tjänster och/eller för att hjälpa oss att rikta relevanta och anpassade annonser till dig. Till exempel använder vi varaktiga cookies bl.a. för att lagra dina personliga inställningar hos Vegan Bar så att du slipper göra om vissa val varje gång du besöker Webbplatsen. Ytterligare information beträffande vissa specifika ändamål anges nedan.

Säkerhet
Vi använder cookies för att hantera säkerheten på Webbplatsen och för att på så vis skydda såväl oss och dig som besökare. Dessa cookies används även för att utveckla våra system och tjänster som hänför sig till säkerheten på Webbplatsen.

Analys och statistik
Analys- och statistikcookies används för att underlätta analys av antal besökare på webbplatsen och för att förbättra vår kundservice, m.m. Detta innebär att vi kan komma att dela och överföra personuppgifter och annan information till leverantörer av analys- och statistiktjänster. Notera att vi inte behandlar, delar eller överför känsliga personuppgifter.

Personalisering
Genom cookies för personalisering får vi information om hur du agerar med Webbplatsen, såsom din köphistorik, för att kunna erbjuda dig en mer relevant upplevelse av Webbplatsen anpassad efter dina preferenser. Detta innebär att vi kan komma att dela personuppgifter och annan information till våra tjänsteleverantörer. Notera att vi inte behandlar, delar eller överför känsliga personuppgifter.

Marknadsföring
Vi använder cookies för att visa annonser, kampanjer, kommunikation och erbjudanden m.m. som vi tror du är intresserad av och som är anpassad efter dina preferenser. Detta innebär att vi kan komma att dela och överföra personuppgifter till våra tjänsteleverantörer. Notera att vi inte behandlar, delar eller överför känsliga personuppgifter.

Samtycke till cookies

Genom att tillåta cookies på webbplatsen samtycker du till Vegan Bars’s hantering av cookies såsom den beskrivs i denna policy, i enlighet med lag (2003:389) om elektronisk kommunikation. Därigenom bekräftar du också att du har tagit del av vår integritetspolicy och information om den personuppgiftsbehandling som kan komma att ske avseende de personuppgifter vi samlar in genom cookies och andra tekniska lagringsmedel.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Webbplatsen försöker placera en cookie på din enhet. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Kom ihåg att du när som helst kan radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte tillåta cookies kommer upplevelsen av Webbplatsen att försämras och du kommer inte kunna ta del av produktrekommendationer eller få personligt anpassad marknadsföring och andra särskilda erbjudanden. Det kommer inte heller att vara möjligt att lämna produktrecensioner eller dela innehåll på sociala medier.

Hur du raderar cookies

Om du inte längre vill att cookies ska placeras vid ditt besök av Webbplatsen kan du stänga av dessa i inställningarna i din webbläsare. Du kan även ställa in webbläsaren så att du informeras varje gång Webbplatsen försöker placera en cookie på din enhet. Du kan också använda din webbläsare för att radera tidigare lagrade cookies.

Hur du tar bort cookies beror på vilken webbläsare du använder. Observera att om du använder flera webbläsare måste motsvarande ändringar göras för respektive webbläsare.

Mer information om hur du hanterar cookies i din specifika webbläsare hittar du här:­

Om du använder en PC kan cookies tas bort med hjälp av kortkommandot [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

 1. Nedan anges namnen på de kakor vi använder på vår hemsida och de syften som de används för:
  1. vi använder Google Analytics och Adwords på vår hemsida för att känna igen en dator när en användare; besöker hemsidan / spårar användare när de bläddrar på hemsidan / möjliggör användning av en kundvagn på hemsidan / förbättrar hemsidans användbarhet / analyserar användningen av hemsidan / administrerar hemsidan / förhindrar bedrägerier och förbättrar hemsidans säkerhet / anpassar hemsidan för varje användare / målannonser som kan vara av särskilt intresse för specifika användare ;
 2. De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:
  1. i Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”;
  2. i Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”; och
  3. i Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

Marknadsförings-, samarbets- och analyspartners (tredjepartscookies)
Se nedan för mer information om våra partners, deras hantering av personlig data och annan information samt annonsering.

Facebook                       
https://www.facebook.com/policy/cookies/

Google
https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Tradedoubler
https://www.tradedoubler.com/sv/privacy-policy/